Välkommen till Storstorken

Föräldrakooperativ

Vad ett föräldrakooperativ innebär och hur det fungerar är givetvis väldigt olika, men en föräldrakooperativ förskola sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn på (i det här fallet) Storstorken. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Den kooperativa verksamheten gör Storstorken till en familjär och trygg miljö, eftersom alla får möjlighet att lära känna alla barn och föräldrar samt även personalen genom arbetstillfällena på förskolan. Som förälder är man engagerad i barnens vardag och har god insyn i verksamheten. Våra familjer berättar själva om sina erfarenheter här.

Hur delaktig är man i kooperativet?

Till skillnad från många andra kooperativa förskolor är insatserna från föräldrarna små hos oss. Föräldrarna har inga löpande åtaganden i form av städning, matlagning eller jour. Istället har vi valt att lägga upp insatserna på följande sätt:

Två eftermiddagar i veckan samt vid månadsvis personalmöte arbetar föräldrar i personalgruppen, något som bidrar till den familjära stämningen. Vanligtvis blir det 3-4 arbetsdagar per familj och termin (beroende på antalet familjer på förskolan förstås). Just arbetsdagarna är mycket uppskattade av både föräldrar och barn, eftersom man som förälder får tillfälle att faktiskt lära känna sitt barns kompisar och personalen, och få insyn i vad som händer “en vanlig dag” på förskolan.

Föräldrarna är också delaktiga under fixardagarna två tillfällen per år, då vi snickrar, grovstädar och röjer. Exempel på andra föräldrauppgifter som skiftar över tid är styrelsearbete, köansvar eller deltagande i någon av våra arbetsgrupper.

Sjukjour har vi endast under december månad. Detta schemaläggs, och innebär vanligtvis en dag per familj då man ska vara beredd att infinna sig på förskolan i händelse av sjukdom som inte kan täckas av vikarie. Även snöskottning/sandning schemaläggs, vilket blir ca tre tillfällen per familj under vinterhalvåret.

Om du vill ha ytterligare information om kooperativet och föreningen kan du kontakta vår ordförande på ordforande@storstorken.se.

Vad är en I ur och skur förskola?
Vad innebär ett föräldrakooperativ?
Möt några av familjerna på Storstorken
Intervju med Förskolechef Percy Hedenberg